MB ACTROS 4144 8x6 EURO5
WYWROTKA
Numer ref.: FG70044
Data I rej. / Rok prod.: 06/2012
Przebieg: 189000 km
MB ACTROS 4144 8x6 EURO5
WYWROTKA
Numer ref.: FG71547
Data I rej. / Rok prod.: 06/2012
Przebieg: 189000 km
MB AROCS 3246 8x4 EURO6
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z BORDMATIKIEM
Numer ref.: G140276
Data I rej. / Rok prod.: 03/2017
Przebieg: 51909 km
104000 EUR
IVECO TRAKKER 450 8x4 EURO6
WYWROTKA TRÓJSTRONNA
Numer ref.: T500113
Data I rej. / Rok prod.: 04/2015
Przebieg: 126942 km
64500 EUR
MB ACTROS 4144 8x6 EURO4
WYWROTKA
Numer ref.: T500117
Data I rej. / Rok prod.: 07/2007
Przebieg: 688496 km
45000 EUR
MB ACTROS 4144 8x6 EURO4
WYWROTKA
Numer ref.: T500116
Data I rej. / Rok prod.: 07/2007
Przebieg: 717254 km
45000 EUR
MB ACTROS 4144 8x6 EURO4
WYWROTKA
Numer ref.: T500114
Data I rej. / Rok prod.: 11/2007
Przebieg: 674982 km
45000 EUR
MB ACTROS 2644 6x4 EURO5
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z FEDERBORDMATIKIEM
Numer ref.: T500104
Data I rej. / Rok prod.: 08/2013
Przebieg: 149832 km
72900 EUR
BONETTI F100X
WYWROTKA TRÓJSTRONNA
Numer ref.: G150033
Data I rej. / Rok prod.: 11/2014
Przebieg: 315131 km
34900 EUR
IVECO TRAKKER 450 8x8 EURO6
WYWROTKA TRÓJSTRONNA
Numer ref.: T500056
Data I rej. / Rok prod.: 03/2015
Przebieg: 109758 km
68500 EUR
IVECO TRAKKER 450 8x8 EURO6
WYWROTKA TRÓJSTRONNA
Numer ref.: T500055
Data I rej. / Rok prod.: 2015
Przebieg: 118324 km
68500 EUR
MB AROCS 2645 6x4 EURO6
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z BORDMATIKIEM
Numer ref.: G150005
Data I rej. / Rok prod.: 05/2014
Przebieg: 419373 km
66500 EUR
MB AXOR 3243 8x4 EURO5
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z BORDMATIKIEM
Numer ref.: T500005
Data I rej. / Rok prod.: 04/2008
Przebieg: 285561 km
39900 EUR
MAN TGS 35.440 8x8 EURO6
WYWROTKA
Numer ref.: T400279
Data I rej. / Rok prod.: 2015
Przebieg: 103055 km
77500 EUR
MAN TGS 35.440 8x8 EURO6
WYWROTKA
Numer ref.: T400275
Data I rej. / Rok prod.: 2015
Przebieg: 109282 km
77500 EUR
MAN TGS 35.440 8x8 EURO6
WYWROTKA
Numer ref.: T400281
Data I rej. / Rok prod.: 2015
Przebieg: 107872 km
77500 EUR
1 / 2